ASTA-BUD w roku 2011 powołała w swojej strukturze Dział Drogowy, który w tak krótkim czasie funkcjonowania może pochwalić się wieloma zrealizowanymi zadaniami min. dla GDDKiA, Gmin, Powiatów, Zarządu Dróg i Zieleni, Wojewódzkich i Powiatowych Zarządów Dróg oraz dla Inwestorów prywatnych.

Zakres naszej działalności to kompleksowa budowa oraz modernizacja :
dróg, ulic, chodników, węzłów komunikacyjnych, parkingów wraz z infrastrukturą inżynieryjną.

Podejmujemy się również budowy obiektów nietypowych i specjalnych takich jak stacje benzynowe, boiska sportowe itp.

Głównymi atutami naszego działu jest doświadczona oraz wykwalifikowana kadra jak i nowoczesny park maszynowy. Nasi klienci mogą liczyć na :

przygotowanie dokumentacji technicznej nadzór nad wykonywanymi pracami oraz terminowość wykonywanych zadań.