Twój zakres obowiązków:

 • Administrowanie umów, aneksów oraz archiwizacja dokumentów
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i kontrahentami – również zagranicznymi
 • Sporządzanie zestawień i raportów
 • Wsparcie Koordynatora Projektu w bieżącej pracy

Nasze wymagania

 • Dokładność, skrupulatność oraz inicjatywa w działaniu
 • Praktyczna znajomosci pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel)
 • Umiejetność zarządzania własnym czasem oraz powierzonymi zadaniami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejetność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy

 • Prace pełna wyzwań w dynamicznym zespole
 • Mozliwosc rozwoju i szkolenia branżowe
 • Dofinansowanie do studiów, studiów podyplomowych i kursów
 • Prywatna opiekę medyczna
 • Możliwość korzystania z usług ASTA-NET
 • Grupowe ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
 • Komfortowe warunki pracy i miłą atmosferę

Jako pracownik ASTA-NET będziesz upoważniony do korzystania ze wszystkich przywilejów, jakie oferuje firma, m.in. z dofinansowania ubezpieczenia, usług ASTA-NET, imprezy integracyjne.

Aplikacje zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na adres: ASTA GROUP sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 lub elektronicznie na adres mailowy: rekrutacja@asta-net.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Asta Bud sp. z o. o. z siedzibą w Pile ul. Podgórna 12 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych Asta Bud sp. z o. o. z siedzibą w Pile (kod pocztowy 64-920), ul. ul. Podgórna 12, dane kontaktowe: asta-bud@asta-bud.pl, tel. 673491000-wew 3; Pani/Pana dane osobowe: w zakresie wskazanym w art.221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy będą przetwarzane w celach wynikających z udzielonej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku szczególnych kategorii danych art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celu umożliwienia prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są usługodawcy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, biorący udział w procesie rekrutacji (HR), hostingodawca poczty elektronicznej i serwerów; Dane kandydatów przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia; Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, posiada Pani/Pan również prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku niepodania ww. danych konsekwencją będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferty pracy nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.