Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10

Kontrakt:
POL-DRÓG PIŁA sp. z o.o.
Inwestor:
GDDKiA o/Szczecin.
Data realizacji:
2020 r.