ASTA-BUD z powodzeniem dostarcza usługi na rynku telekomunikacyjnym i budowalnym od 2003 roku. Budowane doświadczenie oraz zaplecze techniczne pozwala na stałą ekspansję na rynku polskim oraz niemieckim. W ramach realizowanych projektów ASTA-BUD może pochwalić się realizacjami takimi jak:

Historia

2020

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S 10 – dokończenie prac z podziałem na trzy części: Część III: ,,

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S 10 – wykonanie węzła  Witankowo wraz z drogami dojazdowymi oraz Część I: Przebudowa DK 22 wraz z drogami dojazdowymi,

Budowa dróg z odwodnieniem terenu z ulicy Promiennej i Długiej w m. Zawada, gmina Szydłowo,

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego – ul. Dworcowa w Krajence,

Remont al. Niepodległości w Pile etap II,

Budowa ulicy Cynkowniczej w Pile

2019

Generalne wykonawstwo – budowa sieci światłowodowych w ramach POPC3. 

Przebudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Lotyń – Okonek.

Przebudowa  ulicy Parkowej w Wyrzysku.

2018

Generalne wykonawstwo – budowa sieci światłowodowych w ramach POPC2.

Modernizacja sieci HFC do standardu FTTH dla ASTA-NET.

Realizacja umowy na partnerstwo techniczne dla Orange.

Budowa obiektu Centrum Integracji Społecznej wraz z przebudową Placu Pocztowego w Trzciance.

Budowa ul. Akacjowej w Wysokiej.

Budowa drogi dla rowerów Czajcze – Wysoka.

 

2017

Generalne wykonawstwo – budowa sieci światłowodowych w ramach POPC1.

Realizacja budowy ciągów pieszo – rowerowych w Pile.

Modernizacja zajezdni MZK w Pile.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosy.

2016

Podpisanie i realizacja umowy ramowej na projektowanie i budowę sieci FTTH Szczecin dla UPC.

Podpisanie i realizacja umowy ramowej na projektowanie i budowę sieci FTTH dla Orange.

Rozpoczęcie działalności na rynku niemieckim.

Budowa dróg, parkingów, chodników na terenie wielkopowierzchniowego
składu materiałowego w Pile.

2015

Budowa sieci światłowodowych w ramach proj. 2.8.

Wykonanie dróg i placów na terenie PZZ Wałcz – Zakład w Pile.

Budowa ulicy Orlej w Pile.

2014

Budowa sieci światłowodowych w ramach WSS. 

Budowa ulicy Krótkiej, Kwiatowej, Podgórnej w Wyrzysku.

Budowa ulicy Wiśniowej, Półwiejskiej, Akacjowej w Kaliszu Pomorskim.

2011

Utworzenie działu budownictwa drogowego oraz działu związanego z wykonywaniem przewiertów sterowanych.

2008

Projektowanie, budowa, utrzymanie i serwis siecidla operatorów kablowych.

2004

Prowadzenie działalności operatorskiej.

2003

Powstanie spółki ASTA-BUD.