Przebudowa
ul. Okólnej w Pile

Kontrakt:
Gmina Piła
Inwestor:
Gmina Piła
Data realizacji:
2023 r.